Община Асеновград обявява: Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2024 год.

346
ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД
 
На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищна нужда на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, приета от Общински съвет Асеновград, проекто списъкът на крайно нуждаещите се граждани за 2024 г., е обявен на таблото за обяви на дирекция “Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество” в Информационен център на Общината.
Всички заинтересовани лица могат да правят възражения и искания по списъка до кмета на Общината  в 14 - дневен срок, считано от 31.01.2024 г.
 
Комисия по чл.3 от НУРУЖНГНПНПОЖИ
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ