Община Асеновград обявява Проектосписък на крайно нуждаещи се граждани за 2020 г.

458

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД

На основание чл. 8, ал. 2 от НУРУЖНГНПНПОЖИ, приета от Общински съвет Асеновград, проектосписъкът на крайнонуждаещите се граждани за 2020 г., е обявен на таблото за обяви на дирекция “Хуманитарни дейности” в Информационен център на Общината.

Всички заинтересовани лица могат да правят възражения и искания по списъка до кмета на Общината  в 14 - дневен срок, считано от 31.01.2020 г.

Комисия по чл.3 от НУРУЖНГНПНПОЖИ

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ