Обява на ОСЗ-Асеновград за изготвени предварителни регистри на имоти във връзка с ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, График за провеждане на заседания на комисията и Заповеди за определяне на комисии по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2024г.

543
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ