ОБЯВА ОТ ОБЩ. СЛУЖБА ПО ЗЕМ.-АСЕНОВГРАД НА ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОДЗ-ПЛОВДИВ за състава на комисиите, които ще ръководят сключването на споразумения за ползване на мери, пасища и ливади между собствениците на животновъдни обекти регистрирани в БАБХ

69
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ