Обява от Общинска служба по земеделие-Асеновград на Заповед ПО-09-175-2/29.03.2023г. и Заповед ПО-09-174-2/29.03.2023г. относно разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2022/2023г. за землищата на с.Конуш и с.Избеглии.

1409
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ