Обява от Общ. служба по зем.-Асеновград на заповеди на Директора на ОДЗ-Пловдив по чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на гр.Асеновград и с.Новаково, с.Конуш, с.Нови извор, с.Патриарх Евтимово и с.Леново за сключените споразомения за стопанската 2021-2022г.

289
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ