Обява от Общинска служба по земеделие - Асеновград във връзка с предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за календарната 2023г. за имоти с НТП - пасища, мери и ливади, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

983
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ