Обява от общинска служба по земеделие-Асеновград за информация на заинтересованите лица във връзка с новостите за настоящата кампания за прием на заявления за подпомагане по директни плащания 2022 г.

292
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ