Обява по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри на имоти намиращи се в землищата на гр.Асеновград, с.Новаково, с.Конуш, с.Леново, с.Нови извор, с.П. Евтимово и с.Избеглии за стопанската 2023/2024г.

552
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ