ОБЯВЯВА за ПОДБОР за набирание на МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

476
ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР
за набирание на МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект Грижа в дома в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0047-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ