ОБЯВЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт" В ДИРЕКЦИЯ „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”

242
С П И С Ъ К
 
на допуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”
 
1. Елена Николаева Савкова
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/инж.Петър Петров/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ