ОБЯВЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В отдел „Бюджет и човешки ресурси”, дирекция „Управление на финансите”

172
С П И С Ъ К
 
на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт”
в отдел „Бюджет и човешки ресурси”, дирекция „Управление на финансите”
        
  1. Мария Тихомирова Йовкова
  2. Десислава Стаменова Димитрова
  3. Петя Георгиева Шопова
  4. Ивелина Костадинова Маргаритова
  5. Гергана Иванова Ганчева
 
     
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/инж.Стоян Димитров/ 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ