ОБЯВЯВАНЕ НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – АСЕНОВГРАД” ЕООД

166
Обявяване на окончателно класиране от проведен конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – АСЕНОВГРАД” ЕООД
 
Общински съвет – Асеновград на свое заседание прие Решение №1040, взето с Протокол №33 от 22.12.2021 г., с което утвърди д-р Петър Димитров Аргиров д.м., за управител на „Медицински център I - Асеновград“ ЕООД, ЕИК 115343251, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул.“Александър Стамболийски“ 28.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ