ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО”

482
С П И С Ъ К
 
на недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1. Даниела Гълъбова Янкова
 
Чл.20, ал.2 от НПКПМДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискването за професионален опит за заемане на длъжността – 2 г.
или ІV младши ранг
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/инж.Петър Петров/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ