Проект на Заповед за обявяване на защитна зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG 0000438 "Река Чинардере", в землището на с. Поройна, с. Дълбок извор, община Първомай, с. Нови извор, с. Леново, с. Патриарх Евтимово, община

155
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ