Протокол от 30.05.2019 година на комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Асеновград за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади на общински поземлен фонд

158
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ