Публичен търг с явно наддаване на ликвидатора на Обреден дом ЕООД - в ликвидация

842
На основание чл.35 ал.1 от ЗОС; Решение № 1072 от30.08.2017 г. на Общински съвет Асеновград и Заповед № 1 от 09.01.2019 г. на Ликвидатора на Обреден дом ЕООД - в ликвидация
ОБРЕДЕН ДОМ ЕООД - В ЛИКВИДАЦИЯ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните движими активи:

 

 

ВИД АКТИВ

броя

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

СТЪПКА

НА НАДДАВАНЕ

ДЕПОЗИТ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

ЦЕНА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.

Метална барака

1

80

10

10

4

2.

Шевна машина Тексима

1

100

10

10

5

3.

Оверлог

1

90

10

10

5

4.

Фотоапарат Практика

1

230

10

20

               11

5.

Лекотоварна кола Фолксваген

1

        2580

50

           200

              128

6.

Лазерен принтер

1

110

10

10

5

7.

Усилвателна уредба Техникс

2

270

10

30

               13

8.

Тунер усилвател Техникс

1

230

10

20

               11

9.

Дек Техникс

1

230

10

20

               11

10.

Дек Тошиба

1

230

10

20

                11

11.

Касетофон Хитачи

1

110

10

10

5

12.

Касетофон Шарп

1

110

10

10

5

13.

Магнетофон Акай

2

150

10

10

7

14.

Грамофон Техникс

1

110

10

10

5

15.

Холова гарнитура

1

         1140

20

           100

               56

16.

Пиано

1

950

20

           100

                47

17.

Чамов трон

1

300

10

30

                15

18.

Йоника

1

760

20

70

                38

19.

Видеомагнетофон

3

60

10

10

3

20.

Видеокамера Панасоник

2

570

10

50

               28

21.

Фотоламинатор

1

70

5

10

3

22.

Пожарогасител

2

30

5

10

2

23.

Стилажи

2

30

5

10

2

24.

Калорифер

2

110

10

10

5

25.

Библиотека Алена

1

150

10

10

7

26.

Бюро дърворезба

2

380

10

30

19

27.

Маса салонна

1

30

5

10

2

28.

Килим тип персийски

1

40

5

10

2

29.

Акомулиращи печки

6

480

10

50

24

30.

Табуретки

3

60

5

10

з

31.

Маса

2

50

5

10

2

32.

Бюро

4

110

10

10

5

33.

Каса желязна

1

40

5

10

2

34.

Климатик

1

120

10

10

6

                                                                                                  10 110
 
Търгът ще се проведе на 07,02,2019 г. от 9.00 часа в зала 601, VI етаж в сградата на Община Асеновград
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа считано от 28.01.2019 г. до 06.02.2019 г. в Обредния дом от Ликвидатора.
Депозита за участие в търга е посочен за всеки актив в таблицата - внася се касово в Обредния дом, най-късно до деня предхождащ търга.
Оглед на активите да се извършва на място всеки работен ден от 9.00 ч. до 13.00 ч. от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.02.2019 г. на същото място, при същите условия.
Тръжната документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа считано от 11.02.2019 г. до 15.02.2019 г.
Депозит за участие в повторния търг се внася до 15.02.2019 г.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ