ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, находящи се в Складова база – Община Асеновград

459

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповед  №А-1217/18.06.2019 г. на Кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, находящи се в Складова база – Община Асеновград,  както следва:

№ по ред
Описание на движимата вещ
Мярка
Количество
Начална тръжна цена без ДДС
/лв./
Депозит за участие в търга
/лв./
/30% от началната тръжна цена/
Стъпка на наддаване
/лв./
1.
Тротоарни плочи -  шестоъгълни
/Втора употреба/ - 30/30/4 см. /200 бр. в палет/
 палет 
1
180 лв.
54 лв.
10 лв.
2.
Тротоарни плочи - квадрат
/Втора употреба/
40/40/5 см. /200 бр. в палет/
палет
1
260 лв.
78 лв.
20 лв.
3.
Тротоарни плочи –
квадрат
 30/30/5 см. /120 бр. в палет/
 палет
1
156 лв.
46.80 лв.
10 лв.
4.
Тикли /камък/, едри – макс. размер 50/50 см.
 м3
1
350 лв.
105 лв.
30 лв.
5.
Плочи мраморни
40/80/2 см.  /88 бр. в палет/
палет
1
616 лв.
184.80 лв.
60 лв.
6.
Количка за хотдог №1 /втора употреба/
брой
1
350 лв.
105.00 лв.
30 лв.
7.
Количка за хотдог №2
/втора употреба/
брой
1
350 лв.
105.00 лв.
30 лв.
8.
Количка за хотдог №3
/втора употреба/
брой
1
350 лв.
105.00 лв.
30 лв.
9.
Количка за хотдог №4
 /втора употреба/
брой
1
350 лв.
105.00 лв.
30 лв.
10.
Количка за хотдог №5  /втора употреба/
брой
1
350 лв.
105.00 лв.
30 лв.
11.
Охладител с 4 бр. врати алпака  150/70/190 см. /втора употреба/
брой
1
100 лв.
30 лв.
10 лв.
12.
Фризер-ракла 400 л.
/втора употреба/
брой
1
80 лв.
24 лв.
8 лв.
13.
Фурна с 3 гнезда
/втора употреба/
брой
1
40 лв.
12 лв.
4 лв.
14.
Пробивна колонна
машина /втора употреба/
брой
1
50 лв.
15 лв.
5 лв.
15.
Дърва за огрев
 м3
1
70 лв.
21 лв.
7 лв.
16.
Дървени трупи
 м3
1
50 лв.
15 лв.
5 лв.
       
Търгът ще се проведе на 08.07.2019 г. от 14.00 часа, в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.  
    
Тръжна документация се получава от 24.06.2019 гдо 04.07.2019 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център – Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград, както и лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 04.07.2019 г.
 
Оглед на вещите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 23.07.2019 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. 
Тръжна документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от 09.07.2019 г. до 19.07.2019 г.  от отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център – Община Асеновград.
 
Депозитът за участие в повторния търг се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 19.07.2019 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 20 335
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ