Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Новаково

126

На основание чл. 11, ал. 6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-575 / 29.03.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Новаково, както следва:

№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ
/дка/
Начална наемна
цена
 
Депозит
      10%
1
51830.66.1
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
4,5
112,50
11,25
2
51830.66.2
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
1,742
43,55
4,36
3
51830.66.3
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
1,8
45,00
4,50
4
51830.66.6
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
6,658
166,45
16,65
5
51830.66.9
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
1,001
25,03
2,50
6
51830.66.14
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
1,001
25,03
2,50
7
51830.66.23
ДРАГНЕВ ОРЕХ
НИВА
V
15,64
391
39,10
8
51830.71.12
ЕЛОКА
НИВА
ІV
2,275
68,25
6,83
9
51830.74.2
ГОРНО ПРЕЛЪН
НИВА
ІV
5,417
162,51
16,25
10
51830.74.4
ГОРНО ПРЕЛЪН
НИВА
V
3,136
78,40
7,84
11
51830.74.5
ГОРНО ПРЕЛЪН
НИВА
V
30,875
771,88
77,19
12
51830.75.22
ЧИНТИ ДЕРЕ
НИВА
V
0,941
23,53
2,35
13
51830.75.26
ЧИНТИ ДЕРЕ
НИВА
V
2,731
68,28
6,83
14
51830.76.4
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,2001
55,00
5,50
15
51830.76.5
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,784
69,60
6,96
16
51830.76.7
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
6,73
168,25
16,83
17
51830.76.9
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,33
108,25
10,83
18
51830.76.13
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
10,909
272,30
27,23
19
51830.76.15
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
5,726
143,15
14,32
20
51830.76.16
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,2
105,00
10,50
21
51830.76.20
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,616
40,40
4,04
22
51830.76.21
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
23,337
583,43
58,34
23
51830.76.22
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
24,092
602,30
60,23
24
51830.76.28
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,715
92,83
9,28
25
51830.76.32
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,254
31,35
3,14
26
51830.76.33
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,022
25,55
2,56
27
51830.76.41
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,549
38,73
3,87
28
51830.76.43
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,217
55,43
5,54
29
51830.76.45
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,935
23,38
2,34
30
51830.76.48
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
9,515
237,88
23,79
31
51830.76.50
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,662
41,55
4,16
32
51830.76.50
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,44
86,00
8,60
33
51830.76.55
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
13,676
341,90
34,19
34
51830.76.56
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,998
24,95
2,50
35
51830.76.58
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
5,866
146,65
14,67
36
51830.76.59
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
10,591
264,78
26,48
37
51830.76.67
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,372
109,30
10,93
38
51830.76.73
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,66
91,50
9,15
39
51830.76.81
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,0001
25,00
2,50
40
51830.76.83
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,647
41,18
4,12
41
51830.76.89
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
7,736
193,40
19,34
42
51830.76.91
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
5,335
133,38
13,34
43
51830.76.95
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,396
84,90
8,49
44
51830.76.99
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,0001
75,00
7,50
45
51830.76.101
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
6,523
163,08
16,31
46
51830.76.102
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,89
72,25
7,23
47
51830.76.103
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,325
58,13
5,81
48
51830.76.104
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
6,722
168,05
16,81
49
51830.76.105
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,322
83,05
8,31
50
51830.76.106
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,812
20,30
2,03
51
51830.76.107
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
41,128
1028,2
102,82
52
51830.76.108
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,896
22,40
2,24
53
51830.76.110
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
10,0001
250,00
25,00
54
51830.76.111
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,921
98,03
9,80
55
51830.76.112
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,2001
80,00
8,00
56
51830.76.114
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
5,727
143,18
14,32
57
51830.76.115
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,9001
22,50
2,25
58
51830.76.116
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,842
21,05
2,11
59
51830.76.117
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,001
25,03
2,50
60
51830.76.118
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,001
25,03
2,50
61
51830.78.6
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
5,104
127,60
12,76
62
51830.78.12
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,74
43,50
4,35
63
51830.78.14
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
11,495
287,38
28,74
64
51830.78.15
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
3,214
80,35
8,04
65
51830.78.16
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,138
103,45
10,35
66
51830.78.17
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,431
35,78
3,58
67
51830.78.18
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,008
25,20
2,52
68
51830.78.20
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,698
67,45
6,75
69
51830.78.22
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,691
117,28
11,73
70
51830.78.24
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,194
54,85
5,49
71
51830.78.31
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,465
36,63
3,66
72
51830.78.35
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,927
73,18
7,32
73
51830.78.37
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,257
106,43
10,64
74
51830.78.38
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
12,619
315,48
31,55
75
51830.78.44
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
22,859
571,48
57,15
76
51830.78.45
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
7,454
149,08
14,91
77
51830.78.46
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
15,962
399,05
39,91
78
51830.78.47
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,205
105,125
10,52
79
51830.78.55
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
2,347
56,68
5,67
80
51830.78.57
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,731
43,28
4,33
81
51830.78.58
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
4,424
110,60
11,06
82
51830.78.59
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
0,4001
10,00
1,00
83
51830.78.62
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,793
44,83
4,48
84
51830.78.63
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
1,19
29,75
2,98
85
51830.78.63
МАДЖАРЯКОВ ВРЪХ
НИВА
V
7,35
183,75
18,38
86
51830.79.1
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
22,493
562,33
56,23
87
51830.79.10
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
7,543
188,58
18,86
88
51830.79.13
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
2,0001
50,00
5,00
89
51830.79.14
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
7,578
189,45
18,95
90
51830.81.1
ЛИПОВИЦА
НИВА
V
1,0001
25,00
2,50
91
51830.81.5
ЛИПОВИЦА
НИВА
V
6,603
165,08
16,51
92
51830.81.6
ЛИПОВИЦА
НИВА
V
1,501
37,53
3,75
93
51830.81.7
ЛИПОВИЦА
НИВА
V
4,382
109,55
10,96
94
51830.81.10
ЛИПОВИЦА
НИВА
V
21,456
536,40
53,64
95
51830.83.1
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
11,459
286,40
28,64
96
51830.83.2
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
7,882
197,05
19,71
97
51830.83.7
БЕЖЕНИИТЕ
НИВА
V
3,832
95,80
9,58
98
51830.88.59
ИДИНИЦА
НИВА
V
2,611
65,28
6,53
99
51830.88.59
БРЯЩЕНСКОТО
НИВА
V
0,538
13,45
1,35
100
51830.107.40
ПЕЕВА НИВА
НИВА
V
0,70001
17,50
1,75
101
51830.107.40
ПЕЕВА НИВА
НИВА
V
4,399
87,98
8,80
102
51830.109.60
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,738
14,76
1,48
103
51830.109.61
ОРЕШАКА
НИВА
V
1,628
40,70
4,07
104
51830.109.64
ОРЕШАКА
НИВА
V
1,384
34,60
3,46
105
51830.112.6
ОРЕШАКА
НИВА
V
1,082
27,05
2,71
106
51830.112.13
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,266
6,65
0,67
107
51830.112.34
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,435
10,88
1,09
108
51830.112.35
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,385
9,63
0,96
109
51830.113.18
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,18
4,50
0,45
110
51830.113.130
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,5
12,50
1,25
111
51830.113.31
ОРЕШАКА
НИВА
V
0,861
21,53
2,15
112
51830.113.36
ОРЕШАКА
НИВА
V
2,707
67,68
6,77
113
51830.113.38
ОРЕШАКА
НИВА
V
7,532
188,30
18,83
114
51830.114.67
С. НОВАКОВО
НИВА
V
0,97
24,25
2,43

Търгът ще се проведе на  13.05.2019 г. от 10.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.

Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :

  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.

Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване на  някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.

Срок на договора за  наем – 5 (пет) години.

Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.

Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.

Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с. Новаково в срок до 16.30 часа на 09.05.2019 г.

Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.

Тръжната документация се получава от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Новаково  срещу платежен документ.

Документите за участие в търг се подават в кметство с. Новаково до 16.30 часа на 09.05.2019 г.

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 30.05.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 14.05.2019 г. до 21.05.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 28.05.2019 г.

Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Новаково и на  телефон – 03344/2221.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ