СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО -ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

286
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт” в  отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване” информираме допуснатите кандидати до конкурса, че трябва да се явят за решаване на тест на 06.03.2024 г. от 10.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ