СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Инспектор“ в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията”

191
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Инспектор в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията” информираме допуснатите кандидати до конкурса, че трябва да се явят за решаване на тест на 19.09.2022 г. от 10.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ