СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО”

95
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт” в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество” информираме допуснатите кандидати до конкурса, че трябва да се явят за решаване на тест на 18.06.2024 г. от 10.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ