СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В отдел „Бюджет и човешки ресурси”, дирекция „Управление на финансите”

196
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт” в отдел „Бюджет и човешки ресурси”, дирекция „Управление на финансите” информираме допуснатите кандидати до конкурса, че трябва да се явят за решаване на тест на 09.08.2022 г. от 10.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ