Съобщение от ОСЗ - Асеновград във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи с НТП мери, Пасища и ливади за календарната 2024 година

504
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ