СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

170
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  15.11.2022 г.  ДО  28.11.2022 г.
 
 1. АДЕМ РЕДЖЕП КАДИР
 2. АДЕМ ШЮКРЮ ХАЙРУЛЛАХ
 3. АЙСЕЛ ЕМИН АЛИМОЛЛА
 4. АЙСЕР АХМЕД ЮМЕР
 5. АЛДИН РАДКОВ МИНЕВ
 6. АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
 7. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
 8. АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ ДАНАИЛОВ
 9. АНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
 10. АНАСТАС КОСТАДИНОВ ТОПУЗОВ
 11. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
 12. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
 13. АНГЕЛИНА СПАСОВА ЗАПРЯНОВА
 14. АНДОН ВЪЛЧЕВ БАТУРОВ
 15. АТАНАС ВАСИЛЕВ БОГАТЕВ
 16. АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
 17. АТАНАС ДИМИТРОВ БАКАЛОВ
 18. БАЙРЯМ ШАБАН ЮСЕИН
 19. БИСТРА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА
 20. БОНЧО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
 21. БОРИС АТАНАСОВ СОТИРОВ
 22. БОРИС ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
 23. ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА АНОХИНА
 24. ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
 25. ГЕРГАНА МИРОСЛАЛОВА ТОДОРОВА
 26. ГЮЛТЕН БАЙРАМ БАЙРАМ АХМЕДОВА
 27. ГЮЛШАН ГАЛИБ ДЖЕВДЕТ
 28. ДЖАХИДЕ ТЕФИК ХАСАН
 29. ДИАНА КОСТАДИНОВА ДРАГАНОВА
 30. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИЛЯФОВ
 31. ДУРХАН ИРФАН ДУРМУШ
 32. ДЪГА 93 ООД
 33. ЕЛЕНА КОЧЕВА КУЦИЯНОВА
 34. ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА НАЙДЕНОВА
 35. ЕМИЛ ИВАНОВ КЬОСЕВ
 36. ЕМИЛ САШЕВ МАРИНОВ
 37. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
 38. ЕРКАН КАРДЕНИЗ
 39. ЗДРАВКО ТЕОДОРОВ МИРЧЕВ
 40. ИВАН ВЛАДИМИРОВ МУТАФЧИЕВ
 41. ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
 42. ИЛИЯ ИЛИЕВ СТОИЛОВ
 43. ИРИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
 44. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 45. КИЧКА НЕДЕВА КУКУНОВА
 46. ЛАЗАР БАЙКОВ ЛАЗАРОВ
 47. ЛИЛЯНА ВАСКОВА КРЪСТЕВА
 48. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
 49. МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА ЦАНЕВА
 50. МАРИЙКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
 51. МИХАИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
 52. ПАВЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
 53. ПЕТРА ИЛИЕВА КАСАБОВА
 54. ПЕТЪР НЕНКОВ ДИМИТРОВ
 55. РАДОСЛАВ ДРАГАНОВ ПЕТРОВ
 56. РУСКА ДИМИТРОВА ИЛИЙСКА
 57. СВЕТЛА ТОДОРОВА ВАХХОЛЦ
 58. СЕРГЕЙ ЙОРДАНОВ ХАЙКОВ
 59. СИЛВИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
 60. СИМЕОН САВОВ ДЖАНСЪЗОВ
 61. СЛАВЕЯ ИЛИЕВА ТОПУЗОВА
 62. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ
 63. ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ДИЕВА
 64. ЯНКО ПЕТРОВ СИМИТЧИЕВ
 
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ