СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

126
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  30.11.2022 г.  ДО  14.12.2022 г.
 
 1. АНА ВАЛЕНТИНОВА ИКОНОМОВА
 2. АННА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА
 3. АКИЛЕ САБРИ САЛИ
 4. АЛИ ШЕРИФ СОЛАК
 5. ВЕЛИЧКО ПЛАМЕНОВ ГЕРОВ
 6. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
 7. ГЕОРГИ ТОМОВ  ТОМОВ
 8. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ПОПОВ
 9. ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА
 10. ГЮРСЕЛ ЛЮТВИ ЕМИН
 11. ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЯНКОВ
 12. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЕЛКОВ
 13. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ТЕРЗИЕВ
 14. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
 15. ДИМИТРИНКА ЯНКОВА ДЕМИРЕВА
 16. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
 17. ДОРОТЕЯ НИКОЛОВА ЗАПРЯНОВА
 18. ДОНИЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
 19. ДИМИТЪР ТАНЕВ МАТАНСКИ
 20. ДЕСИСЛАВА ГАВРАИЛОВА КОСТАДИНОВА
 21. ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАБАКОВ
 22. ДИМИТЪР БОРИСОВ АСЕНОВ
 23. ДИЛЯНА БОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
 24. ДИАНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
 25. ДЖЕНГИС ИСМАИЛ ДЕМИР
 26. ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА ТОНОВА
 27. ДОНИКА ВАЛЕНТИНОВА БОЯРОВА
 28. ЕМИНЕ РАМАДАНОВА ХАШИМОВА
 29. ЕВЕЛИН ДЕНИСЛАВОВ БИЛЯНОВ
 30. ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ДАНАИЛОВА
 31. ЕВЕЛИН МЛАДЕНОВ МЕРАКОВ
 32. ЕМИЛ ИВАНОВ СТРАНДЖАЛИЕВ
 33. ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЛЮБЕНОВА
 34. ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА
 35. ЗЛАТИНА ВАСИЛЕВА МАНДЕВА
 36. ИВАН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ
 37. ИВАН ПЕТКОВ КАЛОФЕРОВ
 38. КАТЯ ХРИСТЕВА ПОПОВА
 39. КАТЕРИНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
 40. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АБРАШЕВ
 41. КАЛИНА ИЛИЕВА ТОЧЕВА
 42. КОСТАДИН НИКОЛОВ ЛАЛЕВ
 43. КОСТАДИН ДИМИТРОВ КУЮМДЖИЕВ
 44. КРЕМЕНА РОМАНОВА КАРАДЖОВА
 45. МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
 46. МАРИЯ СЛАВЧЕВА СТАМБОЛИЕВА
 47. МИЛКО АТАНАСОВ ТАЧЕВ
 48. МАРИЯ БАНОВА ИКОНОМОВА
 49. МАРИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА
 50. НИКОЛА СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
 51. НИКОЛАЙ ВЕСКОВ ЦВЕТКОВ
 52. ОНУР ОРХАН АЛИ
 53. ПЕНКА ПАВЛОВА БЕЛЕВА
 54. РАЛИЦА СТОЯНОВА ЛЮБЕНОВА
 55. РАМАДАН РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
 56. РОСИЧКА АНГЕЛОВА КАЛКАНОВА
 57. РУМЕН СЛАВЧЕВ ФЕЗОВ
 58. САБАХАТИН ИДРИЗ РЮСТЕМ
 59. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МАМАКОВ
 60. ТАСИМ РАСИМ АЛИ
 61. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА
 62. АНГЕЛИНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА

Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ