СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

352
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  09.12.2022 г.  ДО  29.12.2022 г.
 
 1. АНИТА МЕТОДИЕВА КАХВЕДЖИ
 2. АНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
 3. АСЯ МАРТИНОВА МЕРДЖАНОВА
 4. БОЖАНА ПЕТРОВА САРАЗЛИЕВА
 5. БОРИС КОСТАДИНОВ МАРИНОВ
 6. БОЯЗИД ШЕФКЕТ ИДРИЗ
 7. ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ЯНЕВ
 8. ВАСКА СТЕФАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
 9. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
 10. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
 11. ГЪЛЪБИНА СИМОВА ИЗМЕРЛИЕВА
 12. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА
 13. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАСКАЛЕВА
 14. ЕМИЛИЯ ЯНКОВА АНГЕЛОВА
 15. ЗВЕЗДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛЕОНТИЕВА
 16. ИВАН ВАСИЛЕВ ПИЖЕВ
 17. КАЛИНКА САШЕВА БОРИНОВА
 18. КОСТАДИН ВАСИЛЕВ СОТИРОВ
 19. КОЧО КРЪСТЕВ МАНУКОВ
 20. ЛЮБЕН МАРТИНОВ МЕРДЖАНОВ
 21. ЛЮБКА ГОСПОДИНОВА ДИЗОВА
 22. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
 23. МИЛКА АТАНАСОВА ТЯНЕВА
 24. МОХАМЕД АЛИ АХМАД АЛ АСУАД
 25. НАДЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
 26. НАСКА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
 27. НЕРЧАН МУРАДОВА ЮНУЗОВА
 28. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БЛАГОЕВ
 29. ПЕТЯ ПЕТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА
 30. РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ СОТИРОВ
 31. РАЙЧО АСЕНОВ ДИМИТРОВ
 32. РЕДЖЕБ БАЙРАМ МИМАН
 33. РУМЯНА ПЕТРОВА КАЛАБАКОВА
 34. САФЕТ МУРАД МУРТАЛИБ
 35. СЛАВКА АНГЕЛОВА ЕВТИМОВА
 36. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
 37. СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
 38. СУЗАН КАДИР ЕМИН
 39. ТОМА АТАНАСОВ ПЕШЕВ
 40. ТОРО ГАЗ ООД
 41. ХАБИБЕ САЛИ КАЯБАШЪ
 42. ХАЛИМЕ РАКИБ АФУЗХАСАН
 43. ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
 44. ХРИСТО МИЛКОВ МИЛКОВ
 45. ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
 46. ЦОНКА ГРИГОРОВА КРЪСТЕВА
 47. ШУКРИ МУСОВ МЮМЮНОВ
 
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ