Съобщение, Съгласно чл.41, ал.1 от ЗПБ публикува Решение №862/2.11.2022г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от ЗПБ-неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали-мрамори, от находище "Делчево-2 юг", разположе

412
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ