Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване”

221
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване”, дирекция „Административно и информационно обслужване” информираме допуснатите кандидати до конкурса, че трябва да се явят за решаване на тест на 14.04.2020 г. от 10.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ