Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Старши вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит”

175
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Старши вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит” информираме допуснатите кандидати до конкурса, че трябва да се явят за решаване на тест на 13.04.2020 г. от 09.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ