СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

200
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници по поставяне на лека гаражна клетка към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК
 
Информацията е в сила за времето от 27.03.2023 г. до 09.04.2023 г.
 
 1. ПЕТЯ ПЕЕВА АТАНАСОВА
 2. СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА
 3. СЕВЕРИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
 4. ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ
 5. БЕДРИ САБРИ КАДИР
 6. РЕМЗИ ЕМИНКЯЗИМОВ КОДЖАЕМИНОВ
 7. ИВАН ДИМИТРОВ КОКОНОВ
 8. АТАНАС СТОЯНОВ ИВАЙЛОВ
 9. ПЛАМЕН  КРЪСТЕВ  НАЙДЕНОВ
 10. ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ПОПОВСКА
 11. ГЕОРГИ ПАНЧЕВ ЧЕРНЕВ
 12. НЕВЕЛИНА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА
 13. ВАСИЛ ИВАНОВ БОЖИЛОВ
 14. ХАСАН РАМАДАН МЕСТАН
 15. ЕФРОСИНА КОСТАДИНОВА МАНДАЛИЕВА - ДЖЕНКОВА
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ