СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

616
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  от  27.03.2023 г.  до  10.04.2023 г.
 
 1. ФАНКА БОРИСОВА ДЪЛГЪЧЕВА
 2. МАРИЯНА ХРИСТОЗОВА ВЪЛКАНОВА
 3. КРУМ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
 4. ИВАНЧО ЙОРДАНОВ НАЧЕВ
 5. КИРИЛ АСЕНОВ ЗДРАВЧЕВ
 6. ФИЛДАНА ИЛИЕВА МИХАЛЕВА
 7. ЗЛАТКА МИТКОВА ХОРОВА
 8. ЖЕКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
 9. РАДКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
 10. ЮЛИЯН МИЛЕНОВ КЮШЕВ
 11. ВАСИЛКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
 12. ВАСКО ИЛИЕВ АНДОНОВ
 13. НЕДЯЛКО ЕМИЛОВ ЦАРЕВ
 14. МЛАДЕН НИКОЛАЕВ БАНКОВ
 15. ЛЮДМИЛА ЗЛАТКОВА КАЦАРЕВА
 16. ДЯЛКА КОСТОВА КОЛЕШЕВА
 17. ЯНА ПАНАЙОТОВА КОСТАДИНОВА
 18. НИКОЛА ПАСКОВ ГЮЛЧЕВ
 19. ХРИСТИНА ИЛИЕВА АНДОНОВА
 20. АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВИРЧЕВ
 21. БОРИС СТОЙНЕВ ИВАНОВ
 22. ВЕЙБИ АДЕМОВ КАДИШЕВ
 23. ВЕСКА ДИМИТРОВА БОЖКОВА
 24. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
 25. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПРОДАНОВ
 26. ГЕРГАНА ИВАНОВА КОЛЕВА
 27. ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА КЪРМАДЖИЕВА
 28. ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАРЧЕВ
 29. ЕЛИ ТОМОВА МАНГАРАКОВА
 30. ИВАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
 31. КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
 32. ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ МАНГЕЛОВ
 33. МАРГАРИТА СТАНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
 34. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
 35. МЕГЛЕНА СПАСОВА ИЛИЕВА
 36. НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ МИШЕВ
 37. ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА КОЕВА
 38. РАДОСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ ПОПОВ
 39. РОМАН ДАМЯНОВ ДОКТОРОВ
 40. РУМЕН ЙОРДАНОВ ГУДОВ
 41. СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ЯНАДЖИЕВ
 42. СТАНКА НЕНОВА ГОРОВА
 43. СТЕЛА ДЕМОСТЕНОВА РАДЕВА
 44. АЙШЕ ШАБАНОВА РАСИМ
 45. ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
 46. ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ
 47. КОЛЮ РУСКОВ ИВАНОВ
 48. АТИДЖЕ АСАНОВА АХМЕД
 49. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЕВТИМОВ
 50. РУМЕН РУСЛАНОВ ТОДОРОВ
 51. ВЕСКО ИВАНОВ ЛИСОВ
 52.  АТАНАС ХРИСТЕВ ШАМАТАЕВ
 53. КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ВОРОБИЕВА
 54. АНТОН ТОДОРОВ ЖИВКОВ
 55. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
 56. ИВАНКА ФИЛИПОВА ДИМИТРОВА
 57. ФАТМА ШАБАН МАХМУД
 58. ХРИСТО КОСТАДИНОВ СТОЙКИН
 59. НИКОЛАЙ СПАСОВ ДИМИТРОВ
 60. АННА НИКОЛОВА ГАНЕВА
 61. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
 62. ГЕОРГИ ЗДРАВЧЕВ ЗДРАВЧЕВ
 63. ПЕТЪР ЕФРЕМОВ МОЛЛОВ
 64. ЙОВКО БОГДАНОВ ТОДОРОВ
 65. САБИН ФИЛИПОВ ШИБИЛЕВ
 66. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
 67. ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАЗНЕВ
 68. СОНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОСКОВА
 69. СЕБАХТИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
 70. ТОДОР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
 71. ТАНИ КОСТАДИНОВ МИНКОВ
 72. НИКОЛАЙ ЦАНЕВ ЦАНЕВ
 73. ТОДОР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
 74. ЙОРДАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
 75. ДИАНА КОЛЕВА АМЕДИНОВА
 76. НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
 77. ДЕНКО ИВАНОВ ПОПОВ
 78. ЙОРДАНКА АСЕНОВА КАСЪМОВА
 79. МЕТИН РАФЕТ МУСТАФА
 80. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
 81. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
 82. ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
 83. ДЕНИС АДАМОВ ДЕМИРЕВ
 84. ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕРАКСИЕВ
 85. ОСМАН ТАХИР САЛИ
 86. РОЗАЛИЯ РОМАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
 87. ВАСКА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА
 88. СЛАВКА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА
 89. НАЗМИЕ ЗЕКЕРИЕ МУСТАФА – ЯВУЗ
 90. ДИМИТЪР ВАЛТЕР ГЕСКЕР
 91. КЕМАЛ ХАЛИЛ МЕХМЕД
 92. АТАНАС КОСТАДИНОВ СОРЧЕВ
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ