СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

436
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  08.11.2023 г.  ДО  22.11.2023 г.
 
 1. НАПРЕДЪК ППЗК КООПЕРАЦИЯ
 2. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЖИГРОВ
 3. СТЕФАН СЛАВЧЕВ РАЧЕВ
 4. ТЕМПЪЛ ООД
 5. ТОМА ЖИВКОВ ДАМГАЛИЕВ
 6. ХРИСТО ПАНТЕЛЕЕВ ПОПОВ
 7. АНГЕЛИНА ИВАНОВА БЕЧЕВА
 8. АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ
 9. АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МИМАН
 10. БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ
 11. ВАСИЛ СПАСОВ ИВАНОВ
 12. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЯКШЕВ
 13. ЕВГЕНИЯ САВОВА СУБАШЕВА
 14. ЕКО АВАТАР ЕООД
 15. ЙОРДАН ИВАНОВ ФИЛИПОВ
 16. КАМЕНКА ПАНТЕЛЕЕВА МАРИНСКА
 17. КАТЯ АНГЕЛОВА ЧОБАНОВА
 18. МАРИЙКА ТОДОРОВА БОЖИДАРОВА
 19. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕЧЕДЖИЕВ
 20. МАРИАНА АСЕНОВА КЪДРЕВА
 21. ГЮЛАЙ ГЮНАЙ НИЯЗИ
 22. ВАРКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
 23. ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГЕРОВА
 24. ИВЕЛИНА ЙОВЧЕВА МАРИЧКОВА
 25. ЙОВЧО ГАНЧЕВ МАРИЧКОВ
 26. СТАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
 27. ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ПАНАЙОТОВ
 28. АЙЛЕТИН РАСИМ МОЛЛАЮМЕР
 29. ХАМИТДЖАН ЕРТУРГРУЛ ПАТЪР
 30. НЕЛИ МИТКОВА ИВАНОВА
 31. ДИМИТРИНКА ТОМОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
 32. БОГДАН ХРИСТЕВ ДЕРВЕНСКИ
 33. НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
 34. МИЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
 35. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
 36. САМИ ЮСУФ РЕДЖЕП
 37. КСЕНИЯ МАРТИНОВА ЗАИМОВА
 38. КРАСИМИР ТАШЕВ САРИЕВ
 39. СТРАХИЛ ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
 40. НЕДЯЛКА ШЕНКОВА АСЕНОВА
 41. НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
 42. ЕВТИМ КИЯЗИМОВ МЕХМЕДОВ
 43. ФЕРДИ ХАСАН ЮСЕИН
 44. ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
 
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ