СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

234
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  22.01.2024 г.  ДО  05.02.2024 г.
 
1.“ЕСКУЛАП ОЙЛ“ ЕООД
2. ГИНА АТАНАСОВА БОШНАКОВА
3. ДИМИТЪР НАЧОВ ЙОРДАНОВ
4. НИКОЛА МАРИЕВ ХРИСТЕВ
5. ЯНКО ПЕТРОВ АНДОНОВ
6. ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ПЕПЕЛАНОВ
7. ЕМИЛ ГРИГОРОВ АТАНАСОВ
8. ПЕТЪР ИВАНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
9. РАМАДАН РАМИС ТЕФИК
10. ЙОРДАН ПЕТРОВ СТОЙЛОВ
11. ШЕНОЛ ХЪЛМИ МУРАД
12. СУНАЙ РАСИМ ШЕРИФ
13. ЮСЕИН ИБРЯМ КЪРМАДЖЪ
14. АЙЛИН ДУРАН РАМАДАН
15. ШЕНАЙ ЕМИН АЛИОСМАН
16. ДИАНА ПЕТРОВА МИРЧЕВА
17. САШО МАРИОВ АСЕНОВ
18. ШАБАН ГЮНАЙ ХАЛИЛ
19. АДНАН АХМЕД ПАЛА
20. КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ИЛЧЕВ
21. ВАНЯ НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
22. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
23. ИСМАИЛ КЯЗИМ ЧАКЪР
24. НЕДЖАТ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
25. РАМАДАН ФИКРЕТ БИЛЯЛ
26. РЕФИЕ САБРИ ЕМИН
27. РУШЕН ДУРСУНОВ САЛИМОВ
28. АСЯ САШЕВА КУРТ
29. АХМЕД МЕХМЕД ЯМАЛИ
30. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ПАУНОВ
31. АНТОНИЙ ВАЛЕРИЕВ ТАНЕВ
32. СТЕФАН ЙОРДАНОВ КИСЬОВ
33. ЙОЗ ДЕНИЗ
 
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ