СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

188
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО ОТ  15.04.2024 г.  ДО  29.04.2024 г.
 1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
 2. АНКА ДИМИТРОВА КЪДРЕВА
 3. АТАНАСКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
 4. БОЖИДАР НИКОЛАЕВ ПАСКАЛЕВ
 5. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
 6. БРИЗТРЕЙД ЕООД
 7. ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
 8. ГЕРГАНА БОЖИЛОВА БОЖИЛОВА
 9. ДАНИЕЛА РУСТЕВСКА
 10. ДЖЕЙНГИЗ ОГНЯНОВ ГОШЕВ
 11. ДИМИТРИЙКА АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА
 12. ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ПЕНЧЕВ
 13. ЕЛИТСТРОЙ 11 ЕООД
 14. ЗАПРЯН ЗАПРЯНОВ РУПКОВ
 15. ИВАЙЛА СИМЕОНОВА ГЕНКОВА
 16. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА САМАНДЖИЕВА
 17. ЛЮБОМИР ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ
 18. МАГДА СЛАВЧЕВА ИБРЯМ
 19. МАРИЯ ЯНЧЕВА АПОСТОЛОВА
 20. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
 21. НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
 22. НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЛИНЕВА
 23. НУРИ РЕМЗИ ЮЗЕИР
 24. ОСМАН ЕМИЛОВ ПАСТЪРМАДЖИЕВ
 25. ПЕТЪР ХРИСТОВ РУСЕВ
 26. РАМАДАН РАМИЗ МЕХМЕД
 27. РЕНГИНАР АСАН ЮСЕИН
 28. РУСИН МАРИНОВ МАРИНОВ
 29. СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
 30. ТАХИР НУРИ ЮЗЕИР
 
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ