СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

145
СЪОБЩЕНИЯ
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  13.05.2024 г.  ДО  27.05.2024 г.
1. „ГАРАНТ-950“ ЕООД
2. “ЕДИС-09“ ЕООД
3. „ЕГЕТО ТЕКС“ ООД
4. „БКС АСЕНОВГРАД“ ЕООД
5. „ОРИОН-2000“ ЕООД
6. Кооперация „КПТУ ВЪЗРАЖДАНЕ“
7. „ИВАДАР ДИЗАЙН“ ЕООД
8. ЕТ „ КРАСИМИР ТОЧЕВ“
9. ЕТ „АБИС-ВАЛЕНТИН ИКОНОМОВ“
10. „МАЙ ПЛЕЙС“ ЕООД
11. Сдружение „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ“
12. ЕТ „САН-РЕЙЗ-ХРИСТО АТАНАСОВ“
13. „НИК-2002“ ЕООД
14. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
15. „ТОТАЛ АС“ ЕООД
16. „ОЛИМПА“ ЕООД
17. „АСА ТРАНС“ ЕООД
18. „ПОЛИТРЕЙД-2006“ ЕООД
19. ЕТ „АФ КУРТЕВ-48-СТОЯН ИВАНОВ“
20. „СЪНСЕТ“ ЕООД
21. ЕТ „КИМБА-59-АНГЕЛ ТОДОРОВ“
22. „ГЕРА-6“ ООД
23. КАРНИК МАРТИН КУРУЯН
24. ЕТ „ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ“
 
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ