СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

289
СЪОБЩЕНИЯ
 
Списък на длъжници за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства,  такса за битови отпадъци и патентен данък към Община Асеновград, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК.
 
ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО  ОТ  17.06.2024 г.  ДО  01.07.2024 г.
 1. БАЙРАМ ДОЛУ ЕООД
 2. БАЙСЕ ДЖЕМИЛ АЛИОСМАН
 3. БАРАН ИЕКЛИТАШ ЕООД
 4. БЛАГО ЖИВКОВ САРИЕВ
 5. ГЕЛЛА – БЪЛГАРИЯ ЕООД
 6. ГЮЛШЕН АХМЕД АХМЕД
 7. ДЖАНИ ТРАНС – 90 ЕООД
 8. ЕРАТО 69 ЕООД
 9. ЕТ ПИН КОНСТРУКТ ПЕТЪР АТАНАСОВ
 10. ЕТ АСЕНКА ПАНТЕВА – ПАС
 11. ЕТ ИВАНКА АЛЕКСИЕВА – ИСИН 2003
 12. ЕТ РАИФ МЕХМЕД – 63
 13. ЖИ ТИ – ЖИ ВИ ЕООД
 14. ИВАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
 15. КОНСОРС МАЛТА ООД
 16. КООПЕРАЦИЯ АГРО – 95
 17. МАРА МИХАЙЛОВА ТОРТОПОВА
 18. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВА
 19. МАСТЪР УУД ООД
 20. МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ, лично и като собсвеник и управител на ЕТ МЕРО – ТРАНС – МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
 21. НЕРИМАН ДЖЕМИЛ САБРИ
 22. РАМАДАН ЧАКЪР АЛИ
 23. РИДВАН ДЖЕМИЛ САБРИ
 24. ТЕРА – ФЕШЪН ЕООД
 25. ЕХО – 61 ЕООД
 26. ФЕРАД ДЖЕМИЛ САБРИ
 27. АЙДЪН ДЖЕМИЛОВ САБРИЕВ
 28. СТАНИМАКА ТРЕЙДИНГ ЕООД
 29. АНЕЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА
 30. АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
Списък на съобщенията по чл.32, ал.4 от ДОПК може да видите ТУК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ