СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”

356
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
СИСТЕМА
За определяне на резултатите при провеждането на конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”
 
Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Теста включва 20 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1 точка. Максимален брой на точките – 20. Минималният резултат, при който теста ще се счита за успешно издържан е 11 точки, което се равнява на оценка 2.75.  Максималната оценка е 5,00 при 20 верни отговора.
 
Скала за оценяване:
Точки/Оценка
20 точки – 5.00
19 точки – 4.75
18 точки – 4.50
17 точки – 4.25
16 точки – 4.00
15 точки – 3.75
14 точки – 3.50
13 точки – 3.25
12 точки – 3.00
11 точки – 2.75
10 точки – 2.50
  9 точки – 2.25
  8 точки – 2.00
  7 точки – 1.75
  6 точки – 1.50
  5 точки – 1.25
  4 точки – 1.00
  3 точки – 0.75
  2 точки – 0.50
  1 точки – 0.25
 
До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 11 точки. Продължителност за провеждане на теста – 45 мин.
Комисията определи коефициентите на тежест с които се умножават резултатите на кандидатите от теста – коефициент 3, от интервюто – коефициент 5.
Окончателният резултат от теста и интервюто се определя, както следва:
(Резултата от теста x 3) + (Резултата от интервюто x 5) = Окончателен резултат
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ