Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване”

252
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване”, дирекция „Административно и информационно обслужване”    
 
 
1. Маргарита Иванова Филипова
2. Янка Николова Мущанова
 
                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
                    СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА: /п/
                                            /инж. Петър Иванов/       
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ