Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши вътрешен одитор” в Звено „Вътрешен одит”

256
Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши вътрешен одитор” в Звено „Вътрешен одит”
        
 
1. Вилиана Красимирова Пелева            
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
                 ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /п/
                                                     /д-р Т.Манолов/ 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ