Заповед № РД46-75/28.02.2022 г. на Заместник-министър на земеделието, с която е обявен списък със свободни имоти с НТП мери, пасища и ливади от ДПФ за стопанската 2022/2023 г.

389
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ