ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПЛОВДИВ ПО РЕДА НА 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение за стопанската 2023/2024 година.

746
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ