ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПЛОВДИВ ПО РЕДА НА 37Ж ОТ ЗСПЗЗ за състав на комисията за землища с.Добростан, с.Тополово и с.Леново за календарната 2023г.; Обявление-график за заседанията на комисията по землища

554
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ