Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. за с. Добростан, с. Тополово, с. Леново и с. Новаково.

217
Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. за с. Добростан, с. Тополово, с. Леново и с. Новаково:
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ