Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив за цените на имоти, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г.

292
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ