Заповеди на Директора на ОД „Земеделие„ гр.Пловдив за предоставяне на полски пътища, общинска собственост за ползване от земеделски производители в землищата на гр.Асеновград, с.Новаково, с.Леново, с.Конуш, с.П. Евтимово и с.Избеглии

576
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ