Заповеди № ПО-09-2013 и ПО-09-2013-1 от 12.12.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/ 2020 г.

282
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ