Заповеди № ПО-09-2096, ПО-09-2096-1 и ПО-09-2096-2 от 23.12.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за одобрени споразумения за разпределяне на масиви за ползване на ливади в землищата на с. Леново, с. Новаково и с. Тополово

250
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ