Заповеди с №№ ПО-09-1851, ПО-09-1851-1, ПО-09-1851-2 и ПО-09-1851-3 от 21.12.2020 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. за с. Добростан, с. Тополово, с. Леново и с. Новаков

127
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ