Бюрото по труда приема заявления за обучения

1579
Бюрото по труда в град Асеновград започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:
  • „Библиотекар” – общо 17 лица;
  • „Електронна търговия” – общо 20 лица;
  • „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” общо 20 лица;
  • „Застраховане и осигурително дело” общо 20 лица;
Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга  разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по: „Дигитална компетентност”; „Инициативност и предприемачество”; „Умения за учене“; „Обществени и граждански компетентности“;
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: Продължително безработни лица; Безработни младежи до 29 г.; Безработни лица над 50-годишна възраст; Безработни лица без професионална квалификация; Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s) Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Курсовете ще се проведат в периода юни 2020 год. – септември 2020 год. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън град Асеновград.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „ПРОСПЕРИТЕТ”,  реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство със „Съюз за стопанска инициатива” и проект "РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА" в партньорство с Българска стопанска камара. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ